Video này là 1 phần nằm trong video về 7 KIẾN THỨC NỀN TẢNG VỀ QUẢNG CÁO FACEBOOK (Link full:

Video này sẽ giúp bạn nắm được đầy đủ 11 loại hình quảng cáo hiện có của Facebook, hiểu được vai trò, mục đích của từng loại, có thể nhận dạng ngay 1 quảng cáo bạn gặp thuộc loại hình nào! Từ đó giúp các bạn chọn được loại hình phù hợp với mục tiêu chiến dịch của doanh nghiệp nhất

KẾT NỐI VỚI TÔI TẠI:
** My Blog:
** Facebook:
** Cộng đồng Marketing Online:

Nguồn: https://gomm.com.vn/

Nguồn: https://gomm.com.vn/quang-cao-truyen-thong/quang-cao-truc-tuyen/

One Reply to “11 Loại Hình Quảng Cáo Cơ Bản Của Facebook – Facebook Ads Basic”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *