Các bạn đã biết “miến” là gì trong tiếng Anh chưa? Thế còn “hành muối”? Xem video này để tìm hiểu về ẩm thực Việt Nam bằng tiếng Anh.
Dan’s GF’s page:

“The Builder”
Kevin MacLeod (incompetech.com)
Licensed under Creative Commons: By Attribution 3.0

Nguồn: https://gomm.com.vn/

Nguồn: https://gomm.com.vn/goc-nhin/van-hoa-loi-song/

29 Replies to “Ẩm thực Việt Nam bằng tiếng Anh”

  1. Bạn có muốn học lớp giao tiếp của Dan tại Hà Nội không? Mình đang tuyển sinh liên tục!
    Có đầy đủ thông tin trong video này: https://youtu.be/1OlnXIBMKNI

  2. Nhuru3u2uhhu3ubbsnfni3o3niw9snrne9neə3ieieirjrieineje ju8u3uuuu🚳🚳⛔🚼🚼🏧🚮🚰♿🚹🚺🚻🚼🚾🛂🛃🛄🛅⚠️🚸⛔🚭🚯🚭🚭🚭🚭🚭🚱🚷📵📵☢☢☣⬆️⬆️↗️➡️↘️↙️⬅️↖️↩↪⤵️🔃🔙🔚🔛🔜🔜🔝🛐⚛🕉❌❎*️⃣0️⃣1️⃣👖⚽️🎀🎆🎀🎆🎈🎐🥉🎎🥉🎁🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🥰😘😀😃😃😄😁😆😅😂🙃🙃😉😊😇🥰😍🤩😘😗☺😚😙🥲😋😛😜🤪😝😝😝☹☹😟😮🥰😗😬🤥😌😔😪🤤😴😷🤒🤕😷😷😷😷😷🤢🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤧🤧🤧🥵🥵🥵🥵🥶🥶🥶🥶🥴🥴🥴🥴😵😵😵😵🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤠🤠🤠🤠🤠🤠🥳🥳🥳🥳🥳🥳🤢🤮🤢🤮🤢🤮🤮🤢🤮🤢. .hywyywj7i8urueiuruyhhfu ruhfiefiefbvhfbf tuht bh v ffh7dyrghnb ucurgr7heu7fh7hggf7ygf hv fhfbrir r hf bcu8vihd hcyrc8qr yv hvnuv u hhhiiot9tdt28ry3y0u8yce8euuhghtggcuehjugeiggdiudhgchduyxuwgx77w722huwuedy6htheheeuygygehe8wiwwiowwokwowowow7rhrieoug7s97wcwdw uudud7yeyudy7w88ed1ruUajaw8uyUygsbyeyGCfresfD4frdDCDEauuer9FFTFDDFFFf7Yd8d6T&FFTTYf&FTFFTRtxdtatuuu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.