” 𝐶ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑡𝑎 đ𝑎̃ 𝑡ℎ𝑎̂́𝑦, đ𝑎̃ 𝑏𝑖𝑒̂́𝑡 𝑛ℎ𝑢̛𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑛𝑔ℎ𝑖̃ 𝑙𝑎̀ 𝑛𝑜́ đ𝑒̣𝑝. 𝐾ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑣𝑎̣̂𝑦… 𝑀𝑎̀ 𝑙𝑎̀ 𝑟𝑎̂́𝑡 đ𝑒̣𝑝!” ♥️
Đưa nét dân tộc vào những thiết kế để lan truyền đến các bạn trẻ thế hệ Z là cách thức không chỉ lưu giữ nét đẹp dân tộc mà còn lan truyền sản phẩm của người Việt. 🍀
WEB:
FB:
#horselegion #aothun #thoitrang #balohocsinh #balothoitrang #thangbom #sodua

Nguồn: https://gomm.com.vn/

Nguồn: https://gomm.com.vn/goc-nhin/van-hoa-loi-song/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *