Ar in education / Ứng dụng VR – AR trong giáo dục.

Trong thời đại công nghề ngày càng hiện đại thay đổi văn hóa xã hội, các nhà làm giáo dục cũng cần phải bám sát các thay đổi của công việc và nắm bắt lấy cuộc cách mạng giáo dục với ứng dụng AR cho giáo dục. Ứng dụng này là công cụ giúp học sinh kết nối với bạn bè và học hỏi theo cách dễ dàng hơn.

Tương tự như các công nghệ khác, AR có tiềm năng trở thành một công nghệ học tập constructivist hiệu quả để hỗ trợ các mục tiêu học tập cá nhân của học sinh, sinh viên bằng cách đưa những hình ảnh trong sách, vở thành hình 3D thực tế ảo.

Đối với thế hệ học sinh tương lai, ứng dụng AR cho giáo dục vào lớp học hay chương trình đào tạo là cách giúp khuyến khích sự tham gia tích cực và đóng góp vào việc duy trì học sinh.

Nguồn: https://gomm.com.vn/

Nguồn: https://gomm.com.vn/goc-nhin/giao-duc-tri-thuc/

One Reply to “Ar in education / Ứng dụng VR – AR trong giáo dục.”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *