#olm #lichsu6canhdieu #bai14
Tương tác trực tiếp tại:
Bài học này sẽ giúp học sinh:
– Nêu được một số chính sách cai trị của phong kiến phương Bắc trong thời kì Bắc thuộc.
– Nhật biết được một số chuyển biến quan trọng về kinh tế, xã hội, văn hóa ở Việt Nam trong thời kì Bắc thuộc.

Nguồn: https://gomm.com.vn/

Nguồn: https://gomm.com.vn/goc-nhin/chinh-tri-chinh-sach/

5 Replies to “Bài 14.Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc…(phần 2)- Sử 6-Cánh diều[OLM.VN]”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *