– Để tìm hiểu những chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và những chuyển biến về kinh, tế xã hội Việt Nam , hôm nay kênh KHUC HA sẽ cùng các bạn tiếp tục tìm hiểu bài 29 nhé.
– Rất mong được sự ủng hộ của quý vị và các bạn.
– Hãy đăng kí kênh (SUBCRIRE), Thích (LIKE), và Chiasẻ ( SHARE)
– Địa chỉ kênh tại đây:
– Gmail:[email protected]
#khucha#lichsu8#chínhachkhaithacthuocdiavanhungchuyenbienvekinhtexahoi

Nguồn: https://gomm.com.vn/

Nguồn: https://gomm.com.vn/goc-nhin/chinh-tri-chinh-sach/

2 Replies to “Bài 29 -Chính sách khai thác thuộc địa và những chuyển biến về kinh tế xã hội Việt Nam (tiếp theo)”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.