13 Replies to “BÀI 29 SỬ 8: CHÍNH SÁCH KHAI THÁC THUỘC ĐỊA CỦA THỰC DÂN PHÁP VÀ NHỮNG BIẾN CHUYỂN VỀ KT, XH Ở VN”

  1. Cô ơi chỉ cho em câu này với ạ. Nêu hoàn cảnh, nội dung, hậu quả của chương trình khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *