Chính Sách Bảo Hiểm Tiền Gửi – Nội Dung Cơ Bản Người Gửi Tiền Nên Biết
Website:
———————-
NỘI DUNG VIDEO:
Mục đích cơ bản và cốt lõi của chính sách Bảo hiểm tiền gửi (BHTG) là nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, đối tượng có những hạn chế nhất định trong việc tiếp cận thông tin về hoạt động của các tổ chức nhận tiền gửi. Để được pháp luật bảo vệ tốt nhất, người gửi tiền cần biết những nội dung cơ bản về BHTG. Khái niệm BHTG: Là sự bảo đảm hoàn trả tiền gửi cho người được BHTG trong hạn mức trả tiền bảo hiểm khi tổ chức tham gia BHTG lâm vào tình trạng mất khả năng chi trả tiền gửi cho người gửi tiền hoặc phá sản.
———————–
#webtaichinh #KienThucBaoHiem #BaoHiemCreditNow
Nguồn:
———
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
Website:
Mail: Email: [email protected]
Facebook:

Nguồn: https://gomm.com.vn/

Nguồn: https://gomm.com.vn/goc-nhin/chinh-tri-chinh-sach/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *