Các thiết lập giao diện tài khoản Quảng Cáo Facebook hiệu quả mới nhất dành cho người mới bắt đầu. Giúp các bạn theo dõi hiệu quả các chiến dịch quảng cáo một cách dễ dàng
Nội dung trong video:
Cách truy cập vào trình quản lý quảng cáo facebook
Thiết lập thời gian xem hiệu quả quảng cáo
Cấu hình độ rộng giao diện
Tạo một mẫu giao diện tài khoản quảng cáo riêng.
#top_kien_thuc #facebook_ads

Nguồn: https://gomm.com.vn/

Nguồn: https://gomm.com.vn/quang-cao-truyen-thong/quang-cao-truc-tuyen/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *