Các bạn tham gia bán áo trên Platform Gearlaunch đăng ký Ref Ngo Thanh qua link :
Tài khoản được tính dưới ref mình phải là tài khoản tạo mới sau ngày 1/3/2021, anh em có tài khoản cũ thì tạo tài khoản mới giúp mình nhé. Tài khoản mới dưới ref mình vẫn là tier gold.
1. Tặng 100$ cho Seller mới bán được 1000 sale đầu tiên đăng ký Ref Ngo Thanh như một món quà động viên anh em.
2. Các contest dành riêng cho các anh em trong Ref Ngo Thanh.
3. Hỗ trợ xem xét nâng TIER cho các anh em bán tốt từ các platform khác chuyển qua đăng ký dưới Ref Ngo Thanh.
4. Chắc suất tham gia các buổi Offline Private chia sẻ kiến thức của Group Ngo Thanh GearLaunch Việt Nam hoàn toàn miễn phí.
5. Nhiều quyền lợi khác sẽ được update dần.
Link facebook cá nhân của mình :
Link group facebook:

Nguồn: https://gomm.com.vn/

Nguồn: https://gomm.com.vn/quang-cao-truyen-thong/quang-cao-truc-tuyen/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.