Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng cho sinh viên, góp phần nuôi dưỡng khát vọng dân tộc
PGS.TS. Trần Viết Lưu, Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương
Ths. Ngô Thị Mai, Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật công nghiệp

Nguồn: https://gomm.com.vn/

Nguồn: https://gomm.com.vn/goc-nhin/giao-duc-tri-thuc/

One Reply to “CDBHB1534. Tăng cường giáo dục lý tưởng CM cho sinh viên, góp phần nuôi dưỡng khát vọng dân tộc”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.