4 Replies to “CDBHB2158. Chính sách hòa hợp dân tộc, NQ 36 và cách gọi “ngụy quyền, ngụy quân” trong lịch sử VN”

  1. Bài viết quá chuẩn chỉ, tại sao không thấy Đảng và nhà nước ta nói rõ cho toàn dân biết về bộ Quốc sử nói trên, theo tôi lịch sử phải được ghi chép chính xác những gì vốn có thuộc về lịch sử.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.