Covid quay trở lại rồi, hãy tận dụng thời gian xã hội giãn cách để xây dựng thành trì cho công việc kinh doanh của bạn bằng cách tạo ra những bài viết lên top google. Đừng chỉ phụ thuộc vào mạng xã hội, đừng xây nhà trên đất của người khác. Hãy xây dựng thành trì kinh doanh trên mạng internet ngay hôm nay.

Nguồn: https://gomm.com.vn/

Nguồn: https://gomm.com.vn/quang-cao-truyen-thong/kien-thuc-kinh-doanh/

One Reply to “Chia sẻ kiến thức kinh doanh thời Covid: Xây dựng thành trì cho công việc kinh doanh online của bạn”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *