Chính sách về Phí lưu hành xe (COE) đã được áp dụng hiệu quả tại Singapore. Việc Việt Nam cân nhắc các chính sách phù hợp để kiểm soát lượng ô tô tăng cao trong khi cơ sở hạ tầng giao thông vẫn còn nhiều bất cập có thể là một tham khảo tốt để Việt Nam xem xét các chính sách phù hợp.

Nguồn: https://gomm.com.vn/

Nguồn: https://gomm.com.vn/goc-nhin/chinh-tri-chinh-sach/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *