Chính sách tôn giáo trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
Xem #TinTuc hấp dẫn, Tổng Hợp #Video Mới nhất về #Tintuc24h Việt Nam – Quốc Tế nóng bỏng nhất đang diễn ra trong thời gian qua. Kênh Tin Báo Nhân Dân sẽ cập nhật đến các bạn các thông tin đầy đủ nhất tại đây. Mời bạn đón xem nhé !
Đăng Ký Xem Video #tinmoi Miễn Phí:

1. Bản #tinthoisu —
2. Tin Dự báo thời tiết —
3. Tổng Hợp #tintrongnuoc —
4. Seri Điều Tra Phá Án Lần theo dấu vết —
5. Phóng Sự Điều Tra Chống Buôn Lậu —
6. Phim Phá Án 75 Tập —
7. Sức Khỏe Cuộc Sống —

Nguồn: https://gomm.com.vn/

Nguồn: https://gomm.com.vn/goc-nhin/chinh-tri-chinh-sach/

3 Replies to “Chính sách tôn giáo trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam”

 1. Trong suốt hành trình lãnh đạo cách mạng, đặc biệt là từ khi Cách mạng Tháng Tám 1945 thành công, Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và tự do không tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh chính sách “tín ngưỡng tự do và Lương, Giáo đoàn kết” trong chương trình hành động của Chính phủ và coi đó là một trong những nhiệm vụ cấp bách của Nhà nước Việt Nam. Từ đó đến nay, Nhà nước Việt Nam luôn tôn trọng và bảo vệ quyền của các tín đồ được tự do thờ cúng và thực hành tín ngưỡng, tôn giáo và chính sách này đã được thể chế hóa bằng pháp luật.

  Tại Điều 24, Chương II, Hiến pháp 2013 quy định: “1. Mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật. 2. Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. 3. Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để vi phạm pháp luật”.

  Nhà nước Việt Nam thực hiện nguyên tắc không phân biệt đối xử vì lý do tôn giáo. Nguyên tắc này không chỉ được hiến định trong Hiến pháp mà còn được thể hiện trên mọi lĩnh vực như quyền bầu cử và ứng cử, trong các quan hệ dân sự, lao động, kết hôn và nhiều văn bản pháp quy khác như Bộ Luật Tố tụng Hình sự, Luật Đất đai, Luật Giáo dục, v.v…

  Các tổ chức tôn giáo hợp pháp ở Việt Nam được pháp luật bảo hộ, được hoạt động tôn giáo, mở trường đào tạo chức sắc, xuất bản kinh sách, sửa chữa và xây dựng cơ sở thờ tự theo quy định của pháp luật. Nhà nước chủ trương giao đất cho cộng đồng tín đồ sử dụng lâu dài và đất cơ sở tín ngưỡng, đất cơ sở tôn giáo được quản lý và sử dụng theo quy định của pháp luật về đất đai. Luật pháp Việt Nam cũng nghiêm cấm mọi hành vi xâm phạm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân, cưỡng ép dân theo đạo, bỏ đạo hoặc phân biệt đối xử với công dân vì lý do tín ngưỡng, tôn giáo và quy định các hình phạt thích đáng đối với các tội danh này. Các quy định pháp lý trên hoàn toàn phù hợp với tinh thần và nội dung về tự do tín ngưỡng và tôn giáo đã được nêu trong Tuyên ngôn Nhân quyền và Điều 18 của Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị.

  Luật Tín ngưỡng, tôn giáo 2016 đã được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 18 -11- 2016 và có hiệu lực từ ngày 01-01-2018. Luật Tín ngưỡng, tôn giáo 2016 đã cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp 2013 và thể chế hóa các chủ trương, chính sách của Nhà nước Việt Nam về tín ngưỡng, tôn giáo trong thời kỳ đổi mới, đáp ứng đầy đủ hơn nguyện vọng và nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo, tâm linh của nhân dân và bảo đảm sự tương thích với các văn bản pháp lý quốc tế về quyền con người mà Việt Nam đã ký kết hoặc tham gia.

  Như vậy, có thể khẳng định Việt Nam đã có nhiều nỗ lực trong hoàn thiện hệ thống văn bản, pháp luật nhằm bảo đảm ngày càng tốt hơn quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và tạo điều kiện cho sự phát triển của các tổ chức tôn giáo, cùng đồng hành với sự phát triển của đất nước.

  Vì vậy đời sống tôn giáo ở Việt Nam ngày càng đa dạng, phong phú.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *