Hầu hết những người đang kinh doanh online không hề học thêm bất cứ kiến thức gì khi quăng vốn vào thị trường.
Họ hành động theo LỜI TỔ TIÊN MÁCH BẢO
Và khi thất bại họ nói “Chưa đủ duyên”

Nguồn: https://gomm.com.vn/

Nguồn: https://gomm.com.vn/quang-cao-truyen-thong/kien-thuc-kinh-doanh/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *