2 Replies to “Cộng đồng người Việt Nam tại Anh tặng vật tư y tế cho các bệnh viện”

  1. Nước cờ nhanh, khôn khéo do Đảng-NN ta huy động. Món quà tuy nhỏ nhưng nhân cách, vị thế VN và Kiều bào được hưởng là to lớn. Tự hào VN lắm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.