– Hướng tới trung hòa các bon – Cơ chế, chính sách, công nghệ, tài chính cho các dự án điện gió, điện mặt trời, điện khí.
– Vinh danh Top nhà đầu tư, công nghệ, dịch vụ năng lượng sạch Việt Nam 2021

Nguồn: https://gomm.com.vn/

Nguồn: https://gomm.com.vn/goc-nhin/chinh-tri-chinh-sach/

One Reply to “Diễn đàn Năng lượng sạch Việt Nam (lần thứ 2)”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.