Thay vì trông chờ vào lộ trình cắt giảm thuế quan, chính sách Việt Nam có thể thay đổi như thế nào khi Hiệp định đối tác chiến lược xuyên Thái Bình Dương- TPP được thông qua, lại đang được các doanh nghiệp chú ý hơn.

Các bạn có thể xem FBNC tại các địa chỉ:
www.fbnc.vn
www.facebook.com/KinhTeTaiChinhTV

Nguồn: https://gomm.com.vn/

Nguồn: https://gomm.com.vn/goc-nhin/chinh-tri-chinh-sach/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *