Dù là phương pháp nào, mục đích lớn nhất của sự giáo dục là giúp con người đạt được sự cân bằng hài hòa, được tự do, tìm thấy sức mạnh nội tại bên trong để dẫn dắt chính mình đạt được mục tiêu hạnh phúc, thành công cho bản thân và xã hội.

Ngô Đồng Homeschool
Chia sẻ giáo án mầm non , tiểu học theo PP Steiner

#ngodonghomeschool #giao_duc_steiner #tim_hieu_giao_duc_waldorf

Nguồn: https://gomm.com.vn/

Nguồn: https://gomm.com.vn/goc-nhin/giao-duc-tri-thuc/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *