– Nội dung các bài có liên kết với nhau. Mức độ kiến thức phù hợp với mọi đối tượng học sinh. Giải thích từng nội dung kiến thức rõ ràng, liên hệ thực tế gần gũi, dễ hiểu.
– Mỗi bài học là một chuẩn mực hành vi cho các em. Nội dung bài học phát triển kĩ năng, kiến thức phù hợp với học sinh lớp 6.
– Có sự tích hợp liên môn giữa các môn học trong chương trình
NỘI DUNG SÁCH GỒM:
BÀI 1 TỰ HÀO VỀ TRUYỀN THỐNG GIA ĐÌNH, DÒNG HỌ
BÀI 2 YÊU THƯƠNG CON NGƯỜI
BÀI 3 SIÊNG NĂNG KIÊN KÌ
BÀI 4 TÔN TRỌNG SỰ THẬT
BÀI 5 TỰ LẬP
6 BÀI 6 TỰ NHẬN THỨC BẢN THÂN
BÀI 7 ỨNG PHÓ VỚI TÌNH HUỐNG NGUY HIỂM
BÀI 8 TIẾT KIỆM
BÀI 9 CÔNG DÂN NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BÀI 10 QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN
BÀI 11 QUYỀN CƠ BẢN CỦA TRẺ EM
BÀI 12 THỰC HIÊN QUYỀN TRẺ EM
#GIAODUCCONGDAN6BAI5 #GDCD6KETNOITRITHUC #GDCD6

Nguồn: https://gomm.com.vn/

Nguồn: https://gomm.com.vn/goc-nhin/giao-duc-tri-thuc/

One Reply to “GIÁO DỤC CÔNG DÂN 6 BÀI 5 TỰ LẬP KẾT NỐI TRI THỨC VÀ CUỘC SỐNG”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *