Trong thời đại hội nhập toàn cầu, giáo dục đa văn hóa được coi là một phương thức giáo dục hiện đại. Nắm bắt xu thế chung của ngành giáo dục, những năm gần đây, các trường Đại học thuộc ĐH Thái Nguyên đã tích cực, chủ động xây dựng môi trường giáo dục đa văn hóa, qua đó đào tạo nhiều sinh viên có khả năng đáp ứng các yêu cầu cao của thị trường lao động.

Nguồn: https://gomm.com.vn/

Nguồn: https://gomm.com.vn/goc-nhin/giao-duc-tri-thuc/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *