Thái Nguyên là vùng đất giàu truyền thống lịch sử cách mạng vì vậy việc giáo dục lịch sử địa phương cho học sinh trong trường học có ý nghĩa hết sức quan trọng. Những năm qua, công tác giáo dục lịch sử, truyền thống cách mạng thông qua các hoạt động ngoại khóa ở các cơ sở giáo dục địa phương trong tỉnh đã góp phần tích cực vào việc bồi dưỡng tư tưởng, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, khơi dậy tình yêu quê hương đất nước cho các em học sinh.

Nguồn: https://gomm.com.vn/

Nguồn: https://gomm.com.vn/goc-nhin/giao-duc-tri-thuc/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *