Phát triển thể lực là một trong những yếu tố quan trọng để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Chính vì vậy, giáo dục thể chất đối với Trường Đại học Văn hóa là rất quan trọng. Nhà trường có nhiều câu lạc bộ ngoại khóa với số lượng sinh viên tham gia đông đảo trong đó, nổi bật là Câu lạc bộ Bình Định gia do TS. Đinh Công Tuấn – Phó Hiệu trưởng Nhà trường làm Chủ nhiệm.

Nguồn: https://gomm.com.vn/

Nguồn: https://gomm.com.vn/goc-nhin/giao-duc-tri-thuc/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *