Bắt nhịp xu hướng công nghệ số, công tác giáo dục truyền thống, lịch sử cho thế hệ trẻ đang được tuổi trẻ Thái Nguyên triển khai bằng nhiều cách làm linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả. Trong đó phải kể đến các công trình thanh niên gắn mã QR thông tin đang được triển khai tại các di tích lịch sử, văn hóa, địa chỉ đỏ trên địa bàn toàn tỉnh nhằm tuyên truyền, quảng bá du lịch, giáo dục truyền thống theo hướng thông minh, số hóa, hiện đại.

Nguồn: https://gomm.com.vn/

Nguồn: https://gomm.com.vn/goc-nhin/giao-duc-tri-thuc/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *