Phòng Công tác sinh viên: hỗ trợ các vấn đề liên quan đến thủ tục nhập học, hồ sơ sinh viên. Điện thoại: 0277. 399 55 99
Phòng Đảo bảo chất lượng: hỗ trợ các thông tin liên quan đến kết quả xét tuyển, xác nhận nhập học, giấy báo trúng tuyển. Điện thoại: 0277.3882258
Phòng Đào tạo: hỗ trợ các thông tin liên quan đến đăng ký học phần, lịch học và sử dụng các chức năng trên hệ thống phần mềm Quản lý đào tạo. Điện thoại: 0277. 3882 155
Phòng Kế hoạch – Tài chính: hỗ trợ các vấn đề liên quan đến học phí. Điện thoại: 0978. 357 712
Trung tâm Quản lý Dịch vụ: hỗ trợ thông tin liên quan đến đăng ký
nội trú. Điện thoại: 0277. 3881 008

Nguồn: https://gomm.com.vn/

Nguồn: https://gomm.com.vn/goc-nhin/giao-duc-tri-thuc/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *