2 Replies to “Hướng dẫn khai báo y tế”

  1. Ví dụ như chỉ di chuyển trong khu vực từ nhà đến trường thì nên điền ko di chuyển hay di chuyển trong nước ạ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *