15 Replies to “Hướng dẫn làm bài thi Đại sứ Văn hóa đọc”

  1. Kính chúc qúi vi luôn manhkhõe bình an moi su nhu y Qúi vi sông vuivē vui Choi va có cuôc sông dây dū hanh phúc nhung viêc rât quan trong không nên quên lo nghī cho chính mình lo TU TÂM TU THÂN suy nghī cho kiêp sau nhé không uông phí kiêp nguoi Sanh duoc có thân nguoi rât khó sông hôm nay có ai biêt chac ngày mai thê nào DÒI NÀY KHÔNG TU BIÊT DÒI NÀO MÓI TU nên xem khúc phim ngån cūa tôi rât hay ynghiã KHÔNG TRÔN THOÁT DUOC)

  2. Cô ad và mn ơi,làm ơn giúp tôi với ! Giờ tôi mới biết đến cuộc thi này nên có một thắc mắc như sau :
    1.Thế nếu tôi đánh máy bài thi thì gửi tệp qua email của btc hay gửi đến địa chỉ đã cho ạ?
    Cảm ơn mọi người !

  3. Làm sao tất cả những bài thi của thí sinh, có thể đăng lên ytube hông?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *