Trong năm 2020, định hướng chính sách tài khóa của Việt Nam đang rất phù hợp, hỗ trợ cho nền kinh tế, đóng góp vào tăng trưởng dương của Việt Nam, IMF dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam khoảng 2,4% trong năm 2020.

Nguồn: https://gomm.com.vn/

Nguồn: https://gomm.com.vn/goc-nhin/chinh-tri-chinh-sach/

One Reply to “IMF: Định hướng chính sách tài khóa của Việt Nam đang rất phù hợp”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *