Ngày 01/10/2018, Trung tâm đào tạo Digital Marketing Cao Cấp Vinaenter (Vinaenter For Digital) tổ chức buổi khai giảng Khóa học Marketing Online – khóa DM30. Trong khóa học này, Vinaenter sẽ đồng hành cùng các anh chị Khóa học Marketing Online, khóa K30 đi hết 15 buổi học để đào sâu mọi kiến thức lẫn kỹ năng về Marketing Online.

Nguồn: https://gomm.com.vn/

Nguồn: https://gomm.com.vn/quang-cao-truyen-thong/kien-thuc-marketing/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *