Hành trình 3 tháng đồng hành cùng nhau thân thiết và yêu thương như một gia đình là một khoảng thời gian đáng nhớ với tất cả các thành viên của Lớp TIỀM NĂNG K1!
Chỉ 3 tháng ngắn ngủi nhưng khối lượng kiến thức đã trao chắc chắn là hành trang quý giá giúp các thành viên có những bước tiến vững chắc trên con đường sự nghiệp MLM của mình.

Nguồn: https://gomm.com.vn/

Nguồn: https://gomm.com.vn/quang-cao-truyen-thong/kien-thuc-kinh-doanh/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *