Mình phản bác lại ý kiến của một đạo diễn rằng kinh doanh online là thiếu kiến thức, thiếu hiểu biết! Điều này hoàn toàn không đúng, ngược lại nó còn cần rất nhiều kĩ năng và kinh nghiệm bán hàng, kinh doanh @Lê Hữu Bình Official @Tài chính & Kinh doanh @Đạo diễn Quang Tín @Nguyễn Thành Tiến Official @Phạm Thành Long Official

Nguồn: https://gomm.com.vn/

Nguồn: https://gomm.com.vn/quang-cao-truyen-thong/kien-thuc-kinh-doanh/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *