18 Replies to “L06_BTL_ Kinh tế_ Ngoại tác và chính sách của Chính phủ Việt Nam”

  1. Em thấy như vầy : về kiến thức thì em ko dám nhận xét vì em ko hiểu rõ 😀, về phần hình thức thì clip tiếng ồn khác nhiều, giọng nói nên tập nhiều hơn á 😂

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.