Tiếp tục ở bài học số 41 này, chúng ta sẽ học cách viết, nói các từ về phim ảnh gồm: phát âm, từ loại, phiên âm, nghĩa tiếng Việt và ví dụ đi kèm…

Nguồn: https://gomm.com.vn/

Nguồn: https://gomm.com.vn/giai-tri/phim-anh/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.