Luật sư Hoàng Duy Hùng đánh giá trả lời của đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Phạm Sanh Châu trên báo Ấn: “Chính sách đa phương hóa chính trị của Việt Nam là một chính sách đúng đắn!”

Nguồn: https://gomm.com.vn/

Nguồn: https://gomm.com.vn/goc-nhin/chinh-tri-chinh-sach/

22 Replies to “Ls Hoàng Duy Hùng: "Chính sách đa phương hóa chính trị của VN là đúng đắn!"”

  1. Thank good work Hong Duy Hung Bui van Thuy Tong Thong Vietnam cong hoa 3 Nguyen phu Trong Pho Tong Thong Vietnam cong hoa 3 Chuc vui khoe vs thinh vuong Thoat TQ Vietnam cong hoa muon nam Trump 2020

  2. For HK Taibet and Vietnam Taiwan Cx cs TQ Sup Do 2020 Bui van Thuy Tong Thong Vietnam cong hoa 3 Nguyen phu Trong Pho Tong Thong Vietnam cong hoa 3 Chuc vui khoe vs thinh vuong Thoat TQ Vietnam cong hoa muon nam Trump 2020

  3. Ls hùng nói hoàn toàn dung, lãnh đạo VN là những người giỏi, sách luoc bảo vệ tổ quốc của VN trong thời dai moi là hoàn toàn dung dan moi người dân ở trong và ngoài nước cần bình tĩnh khi nào tổ quốc gọi hãy cầm súng de bao ve tổ quốc còn hiện tại hãy chăm lo Cho sức khoẻ doan kết xây dựng Cho gia đình và dat nước mạnh giàu là góp phần làm cho kẻ thù kính trọng không dám coi thường nhom ngó..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.