Luật người khuyết tật Việt Nam được thực hiện thông qua Clip bằng Ngôn ngữ ký hiệu của người Điếc dưới sự giám sát của Trung tâm ACDC

Nguồn: https://gomm.com.vn/

Nguồn: https://gomm.com.vn/goc-nhin/chinh-tri-chinh-sach/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.