Do tình hình dịch bệnh và hạn chế tiếp xúc hiện nay, Dự án Hỗ trợ người kinh doanh nhỏ và siêu nhỏ (MSE) thuộc Viện Hợp tác Phát triển Châu Âu IECD Vietnam không tổ chức Hội chợ hằng năm mà sẽ tổ chức Cuộc thi Marketing Online.

Cuộc thi nhằm khuyến khích người kinh doanh nhỏ áp dụng những kiến thức đã học để hoàn thành một kế hoạch marketing online và tiến hành chạy quảng cáo online hiệu quả. Bên cạnh giải thưởng hấp dẫn, những kỹ năng này sẽ giúp doanh nghiệp thích ứng với tình hình mới và duy trì kinh doanh hiệu quả.

Tất cả những người kinh doanh nhỏ có thể đăng ký tham gia tại: shorturl.at/dikAB

Nguồn: https://gomm.com.vn/

Nguồn: https://gomm.com.vn/quang-cao-truyen-thong/kien-thuc-marketing/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.