Nền Giáo Dục Việt Nam Cộng Hòa có các đặc điểm như sau:
– Triết lý giáo dục của Việt Nam Cộng hòa là Nhân bản, Dân tộc, và Khai phóng. Hiến pháp Việt Nam Cộng Hòa nhấn mạnh quyền tự do giáo dục, và cho rằng “nền giáo dục cơ bản có tính cách cưỡng bách và miễn phí”, “nền giáo dục đại học được tự trị”, và “những người có khả năng mà không có phương tiện sẽ được nâng đỡ để theo đuổi học vấn”.
– Hệ thống giáo dục Tiểu học và Trung học công lập miền Nam trước năm 1975 gồm 12 năm hoàn toàn miễn phí.Ngoài ra còn có hệ thống Trường Trung học Kỹ thuật.
– Hệ thống Giáo Dục Đại học công lập từ Cử Nhân,Thạc Sĩ đến Tiến Sĩ miễn
phí. Sinh viên nghèo đại học công lập và cả tư lập ( không cần điều kiện học giỏi ) đến từ các tỉnh được cấp học bỗng thời điểm1974 là 3000 Đồng miền Nam/tháng ( ăn cơm tháng tư nhân nấu khoảng 1500 Đồng/tháng ). Sinh viên học giỏi được cấp Học bổng Danh Dự 5000 Đồng miền Nam/tháng ( ví dụ được Hội Bánh Mì Tây Đức và các Tổ chức khác của Quốc tế và trong nước tài trợ,v.v…)
– Đại học miền Nam trước năm 1975 theo chế độ tự trị như Đại học các nước Âu Mỹ (tương đối độc lập với sự can thiệp của Chính quyền ) . Ở miền Nam trước 1975 có một nền giáo dục rất mở, sinh viên và các thầy giáo được quyền tiếp cận các nền giáo dục tư tưởng khác nhau , dù là tư bản hay cộng sản, không hạn chế.
Về hành chánh đã có các cán bộ được huấn luyện chu đáo trong hai thập kỷ bởi Học Viện Quốc Gia Hành Chánh, chẳng thua gì Ecole Nationale D’Administration của Pháp (nơi sản sinh các lãnh đạo Pháp), các đại học Luật khoa, Y khoa, nơi sản xuất ra các luật sư, thẩm phán biết đẩy mạnh truyền thống pháp trị (rule of law) và các bác sĩ làm việc trong bệnh viện thay thế bác sĩ Pháp.

————————————
Please note: Video may contain copyrighted material. All trademarks and copyrights remain the property of their owners.This is a non-profit video made solely for the study, education, review or critical analysis purposes only.
Copyright Disclaimer Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.

Nguồn: https://gomm.com.vn/

Nguồn: https://gomm.com.vn/goc-nhin/giao-duc-tri-thuc/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *