Người Khuyết Tật Được Hưởng Những Chính Sách Hỗ Trợ Gì | KIẾN THỨC PHÁP LUẬT

➤ Chính sách hỗ trợ người khuyết tật
• Khoản 1 điều 2 Luật người khuyết tật 2010
➤ Người khuyết tật được chia theo mức độ
➤ Người khuyết tật được hỗ trợ như thế nào
• Điều 5 Nghị định 20/2021/NĐ-CP
• Điều 20 Nghị định 20/2021/NĐ-CP
➤ Một số chính sách hỗ trợ khác
➤ Cảm ơn các bạn đã theo dõi! Like và Subcribe Kênh KIẾN THỨC PHÁP LUẬT
#nguoikhuyettat #chinhsachmoi #kienthucphapluat

Nguồn: https://gomm.com.vn/

Nguồn: https://gomm.com.vn/goc-nhin/chinh-tri-chinh-sach/

One Reply to “Người Khuyết Tật Được Hưởng Những Chính Sách Hỗ Trợ Gì | KIẾN THỨC PHÁP LUẬT”

  1. Thông tư năm 2019 của bộ tbxh khuyết tật tâm thần phân liệt được xét mức độ khuyết tật đặc biệt nặng có đúng không ạ. Mặc dù họ vẫn đi làm thợ xây được có đúng không

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.