10 Replies to “Phân tích chỉ số để chạy quảng cáo Facebook Ads hiệu quả | Nguyễn Tất Kiểm”

  1. tăng flow, lượt theo dõi, ljke, chay quảng cáo này kia, tôi thấy ông này Za lo và S ĐT là 0 3 3 / 3 3 5 / 1 4 5 7 làm ok đấy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *