Chúng ta nhìn lại những người sáng lập các tôn giáo lớn trên thế giới, bất luận là Moses, Jesus, Mohammed của phương Tây hay là Thích Ca Mâu Ni Phật, Khổng Tử, Lão Tử của phương Đông…, sẽ nhận ra công việc mà họ đã từng làm đều là truyền đạo dạy học, họ dẫn dắt người ta nhận thức đúng đắn về vũ trụ và nhân sinh, dạy cho người ta tầm quan trọng của tình thương, dạy người ta LUÂN LÝ, ĐẠO ĐỨC, NHÂN QUẢ và THÁNH HIỀN (trí huệ thánh hiền). Nói một cách khác, họ đều là nhà GIÁO DỤC PHỔ THẾ vĩ đại. Khi chúng ta đi nghiên cứu những giáo huấn mà họ đã lưu lại, sẽ nhận thấy bên trong đó có rất nhiều điểm chung. Cho nên chúng ta tin rằng, họ đều là những người nhìn thấy chân lý, chỉ là trong những bối cảnh văn hóa xã hội khác nhau, dùng những phương thức khác nhau để trình bày chân lý mà thôi. Mục đích giáo hóa của họ đều là muốn giúp đỡ mọi người – nâng cao hàm dưỡng đạo đức và cảnh giới cuộc đời, thúc đẩy xã hội an định và hòa hợp.

Nguồn: https://gomm.com.vn/

Nguồn: https://gomm.com.vn/goc-nhin/giao-duc-tri-thuc/

25 Replies to “Phật Giáo Hòa Hảo – Một Nền Giáo Dục Phổ Thế”

  1. AI CHƯA TÌM RA ĐƯỢC CON ĐUỜNG TU GIẢI THOÁT HÃY TÌM ÔNG NĂM GIẢNG PHÁP ĐỂ NGHE VÀ TU GẤP KẺO TRỄ TRONG KÌ HẠ NGƯƠN MẠT PHÁP NÀY "NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT"

  2. Đm phật sống ở nhà ko lo đi lo mấy thằng chết làm gì trên đời này làm gì có Phật chết phật sống thì có Phật chết làm gì có cha mẹ là Phật sống

  3. "Thấy dân thấy nước nghĩ mà đau,
    Quyết rứt cà sa khoác chiến bào,
    Đuổi bọn xâm lăng gìn đất nước,
    Ngọn cờ độc lập phất phơ cao."

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *