Kính gửi: Các Thầy Cô Và Quý vị đồng học
Phóng sự: Hệ thống Giáo dục Khai Minh Đức tìm hiểu tác phẩm: “Nhật Ký Đặng Thùy Trâm”
TRÍCH TỪ: GALA TÌM HIỂU LỊCH SỬ, NHẬT KÍ ĐẶNG THÙY TRÂM.
NGÀY 9.10.2021

Nguồn: https://gomm.com.vn/

Nguồn: https://gomm.com.vn/goc-nhin/giao-duc-tri-thuc/

2 Replies to “Phóng sự: Hệ thống Giáo dục Khai Minh Đức tìm hiểu tác phẩm: "Nhật Ký Đặng Thùy Trâm"”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.