Theo quy định hiện hành của WTO, Việt Nam nằm trong số các thành viên phải rà soát chính sách thương mại với chu kỳ là 7 năm/lần. Tiếp theo Phiên Rà soát chính sách thương mại lần đầu tiên của Việt Nam được diễn ra vào năm 2013 tại Genève (Thụy Sỹ), Phiên Rà soát chính sách thương mại lần thứ 2 của Việt Nam đã được tổ chức dưới hình thức trực tuyến…

Nguồn: https://gomm.com.vn/

Nguồn: https://gomm.com.vn/goc-nhin/chinh-tri-chinh-sach/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *