“Giáo dục và Hòa Bình” là một trong những cuốn sách quan trọng nhất của Maria Montessori. Nó minh chứng rằng giáo dục không chỉ liên quan đến một sự thụ đắc về tri thức hay các kỹ năng học tập. Nó còn liên quan đến sự phát triển khả năng chung sống của con người trong sự hòa hợp và đoàn kết. ”
Sách: “Giáo dục và Hòa Bình” – Nghiêm Phương Mai dịch.

#sachnoi
#sachnoimoncana
#giaoducvahoabinh
#moncana

Nguồn: https://gomm.com.vn/

Nguồn: https://gomm.com.vn/goc-nhin/giao-duc-tri-thuc/

One Reply to “Sách nói: "Giáo dục và hòa bình" Maria Montessori -1 Lời giới thiệu, Lời tựa, Lời dẫn nhập”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *