🔥Ngày 20/12/2018 vừa qua, FED đã tăng lãi suất lần thứ 4 trong năm 2018 và đã thực hiện đúng như cam kết vào đầu năm 2018, đồng thời cũng đã dự báo cho năm 2019.

👉Những tác động của việc thắt chặt chính sách tiền tệ của Mỹ đến thị trường tài chính Việt Nam năm 2019. Tất cả dự báo sẽ được TS. LS Bùi Quang Tín (CEO Trường Doanh Nhân BizLight) chia sẻ qua với các chủ đề: Việc tăng lãi suất của FED; kiều hối…

❓Những nguyên nhân nào dẫn đến FED tăng lãi suất 0.25% ? Tác động ra sao đến nền kinh tế thị trường?

❓Những kỳ vọng tươi sáng cho dự báo kiều hối năm 2019?

Xem thêm tại:
Facebook: Trường Doanh Nhân BizLight
Website:

Nguồn: https://gomm.com.vn/

Nguồn: https://gomm.com.vn/goc-nhin/chinh-tri-chinh-sach/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *