Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam – Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng
web: Tell: 02363 889952
Sách điện tử IseeBooks – giải pháp mới và ưu việt, góp phần nâng cao năng lực tự học và tự đánh giá của học sinh.

Nguồn: https://gomm.com.vn/

Nguồn: https://gomm.com.vn/goc-nhin/giao-duc-tri-thuc/

2 Replies to “Tập huấn giáo viên sử dụng bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống Môn Tiếng Việt-Phần thảo luận”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *