14 Replies to “Tư bản đỏ thao túng mọi chính sách ở Việt Nam”

  1. Tao chấp nhận sống với chế độ CỘNG SẢN, vẫn cảm thấy tự hào dân tộc hơn là làm đồng bào với lũ 3/// cẩu nô khốn nạn, 3 đời làm nô lệ, tay sai ngoại bang. Nỗi nhục liếm đít, chui rúc lặn hụp trong háng bọn MẼO.

  2. " Trước những bất công mà không dám kêu đòi" " Chúng thi hành chính sách ngu dân, chúng dùng ma túy đá, bia, rươu cồn, hóa chất làm cho dân ta suy nhược về thể chất và trở nên ngu muội, nhu nhược, hèn hạ" Thật tội nghiệp dân tộc Việt ta.

  3. BỌN GIẦU CÓ TẠI VIỆT NAM … LÀ LŨ CẤU KẾT CHÍNH QUYỀN CỘNG SẢN ,, ĐỂ VƠ VÉT TÀI SÃN , ĂN CƯỚP ĐẤT CỦA DÂN …

  4. CỘNG SẢN LÀ VẬY ĐÓ . NHƯNG KHÔNG ÍT THÌ NHIỀU NGƯỜI DÂN LẠI BÊNH VỰC CHO CỘNG SẢN CƯỚP NƯỚC RỒI CƯỚP CỦA

  5. Ông tổ của Cộng Sản là Karl Marx đã dạy chúng nó rằng : giới vô-sản phải lật đổ, tiêu-diệt bọn tư-bản để xây dựng “ thiên-đường XHCN” . Ngày nay, đa số dân Việt đã bị ViệtCộng bóc lột, trở thành vô -sản , vì vậy, toàn dân Việt cần phải đứng lên, tiêu-diệt cái bọn tư-bản đỏ, theo “đúng qui-trình mà Karl Marx đã dạy cho chúng nó”, bọn ViệtCộng bán nước , TàuCộng xâm lược!!!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *