Việt Nam vừa có một đơn vị y tế đầu tiên đạt tiêu chuẩn đánh chất lượng xét nghiệm hàng đầu thế giới – phòng xét nghiệm CAP của Mỹ. Đó là Trung tâm Xét nghiệm, BVĐK MEDLATEC.

Theo đó, MEDLATEC có trong danh sách có hơn 8.000 cơ sở tại 53 quốc gia trên toàn cầu được công nhận đạt tiêu chuẩn đạt CAP. Đây là tiêu chí quan trọng để kết quả xét nghiệm của MEDLATEC có thể được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới.

Kết quả xét nghiệm xem như “gợi ý” đầu tiên, thậm chí là tiêu chuẩn “vàng” để bác sĩ có cơ sở chẩn đoán, tiên lượng, theo dõi điều trị cho người bệnh/khách hàng. Kết quả xét nghiệm tin cậy của đơn vị, khách hàng không chỉ an tâm khám chữa bệnh, mà việc kết quả xét nghiệm được công nhận trên thế giới còn giúp khách hàng tiết kiệm được thời gian, công sức và chi phí nhưng vẫn bảo đảm hiệu quả kiểm tra sức khỏe ngay tại các nước tiên tiến trên thế giới.

Đây là thông tin chính được công bố tại hội nghị trong phần Lễ tiếp nhận chứng chỉ Trung tâm Xét nghiệm MEDLATEC đạt tiêu chuẩn CAP (College of American Pathologists), diễn ra tại Hội nghị khoa học thường niên của MEDLATEC GROUP.

Ngoài ra, trong hội nghị này còn có các chuyên đề báo cáo của các chuyên gia đầu ngành.

Đây là nội dung được thông tin tại Thời sự 19h, VTV1 ngày 18/02/2022.
Trân trọng kính mời quý vị đón xem!
—————————————————————-
Vietnam has just had the first medical unit that meets the world’s leading test quality standards – the US CAP laboratory. That is the Testing Center, MEDLATEC General Hospital.

Accordingly, MEDLATEC is on the list of more than 8,000 facilities in 53 countries globally that are recognized as meeting CAP standards. This is an important criterion for MEDLATEC’s test results to be widely used worldwide.

Test results are considered the first “suggestion”, even the “gold standard” for doctors to have a basis for diagnosis, prognosis, monitoring and treatment for patients/clients. The reliable test results of the unit, customers not only feel secure about medical examination and treatment, but the fact that the test results are recognized in the world also helps customers save time, effort and costs, but still ensure the safety of customers. ensure effective health check in advanced countries in the world.

This is the main information announced at the conference in the ceremony to receive the certificate of the MEDLATEC Testing Center with CAP standards (College of American Pathologists), which took place at the annual scientific conference of MEDLATEC GROUP.

In addition, in this conference, there are thematic reports of leading experts in the industry.

This is the content reported at 19h News, VTV1 on February 18, 2022.
Sincerely invite you to watch!

Nguồn: https://gomm.com.vn/

Nguồn: https://gomm.com.vn/goc-nhin/y-te-suc-khoe/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *