One Reply to “WHO CẢM ƠN CÁC CÁN BỘ Y TẾ VIỆT NAM”

  1. dù chiến tranh thật hay chiến tranh lạnh giua các nuoc thì Y TẾ & NGUOI DÂN LUÔN LÀ NGUOI DDUOCJ BẢO VỆ VÀ THIỆT HẠI NANG NHẤT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *